På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rätt tätt

En idéskrift om förtätning av städer och orter

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-357-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-358-9

Förtätning av städer och orter handlar inte bara om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Med den här idéskriften vill Boverket visa exempel på hur förtätning kan ske och lyfta fram några viktiga aspekter att tänka på.

En förtätning handlar om att komplettera med värden och kvaliteter som skapar en bra livsmiljö. Börja med att se på platsens och områdets funktion och dess förutsättningar. Se det befintliga som en resurs att utgå ifrån. Bygg först därefter.

Rätt tätt består av tre delar:

  • Den första delen behandlar några av förtätningens utmaningar och möjligheter.
  • Del två lyfter upp några av förtätningens utmaningar genom intervjuer med experter, inom områden som hur människors behov av sol- och dagsljus kan tillgodoses, hur störande ljud i en tät stad kan hanteras, hur grönska kan användas som en resurs, hur plats för samhällsservice kan beredas och hur en förtätningsstrategi för hela staden kan göras.
  • Avslutningsvis i den tredje delen lyfts några exempel på kommunala förtätningsprojekt fram, som alla har ett mervärde utöver nya bostäder.

Syftet med idéskriften är att lyfta fram några av de frågeställningar som ofta kommer i skymundan eller hanteras på ett otillräckligt sätt.

Skriften vänder sig till personer som är verksamma inom samhällsplanering och till alla som är intresserade av städers och orters utveckling.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen