På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Den sociala bostadssektorn i Europa

Jämförelser mellan sex EU-länder

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
146
ISBN (tryck):
978-91-7563-385-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-386-2
Rapport:
2016:16

I Europa är det vanligt att det finns en del av bostadsmarknaden som är till för hushåll med låga inkomster. Borde även Sverige ha en sådan bostadssektor? För att underlätta för framtida beslut har Boverket kartlagt den sociala bostadssektorn i sex EU-länder.

Att få fram fler bostäder för resurssvaga hushåll är en av de största utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden. I andra europeiska länder finns det ofta en speciell bostadssektor som riktar sig till denna grupp, så kallad "social housing". I Sverige har vi sedan länge valt att inte ha någon sådan öronmärkt del av bostadsmarknaden.

Boverkets rapport "Den sociala bostadssektorn i Europa" jämför och visar hur den sociala bostadssektorn fungerar i sex europeiska länder.

Materialet visar bland annat att:

  • Det finns inte ett sätt att definiera "social housing" i Europa. Varje land har utvecklat sin egen modell, ibland finns flera modeller som används parallellt eller i olika delar av landet.
  • Den sociala sektorn är inte bara till för utsatta hushåll – ofta är mer än hälften hushållen berättigade att söka bostad inom sektorn. Ibland saknas inkomstgräns helt.
  • Alla länder undviker att bygga storskaliga bostadsområden där sociala bostäder dominerar. Istället blandas olika upplåtelseformer i samma område, kvarter eller hus, med målet att få levande stadsdelar med en blandning av olika hushållstyper och yrkesgrupper.
  • Trots att de har en social bostadssektor kämpar alla länder med samma utmaningar som vi har i Sverige. Det handlar om en ökande bostadsbrist i tillväxtområden, en ökande efterfrågan på bostäder för låginkomsthushåll och svårigheten att klara bostadsförsörjningen för sårbara grupper som exempelvis flyktingar.

Syftet med rapporten är att vara ett kunskapsunderlag inför åtgärder för att underlätta för hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor.

Rapportens delar

  1. Den första delen beskriver den sociala bostadssektorn i Nederländerna, Österrike, Danmark, England, Frankrike och Tyskland.
  2. Den andra delen består av jämförelser mellan länderna, utifrån teman som målgrupp och fördelning, bostädernas utformning, hyror, finansiering, sektorns utveckling och EU:s statsstödsregler.
  3. Den tredje delen diskuterar social housing i Europa, ur olika aspekter.
  4. Sist i rapporten hittar du reflektioner kring möjligheter och svårigheter med social housing samt saker som behöver övervägas innan ett eventuellt införande i Sverige.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen