Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
98
ISBN (tryck):
978-91-7563-285-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-286-5
Rapport:
2015:32

Hur kan kommunernas tillsyn över ovårdade tomter och förfallna byggnader förbättras? I rapporten kommer Boverket med flera förslag.

  • Boverket föreslår bland annat att det ska bli lättare att delge rivningsförelägganden och förelägganden att anordna stängsel, om det föreligger allvarlig risk för olyckor.
  • För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kommuner som drabbas av kostnader i samband med rivningsförelägganden, föreslår Boverket att det införs ett statligt stöd.

Om uppdraget

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett hur tillsynen över ovårdade tomter och förfallna byggnadsverk kan förbättras. Regeringen har särskilt pekat på svårigheterna att komma i kontakt med fastighetsägare, men även de ekonomiska konsekvenserna av låga fastighetsvärden och att fastighetsägare saknar medel. Regeringen har även bett Boverket att titta på om det finns anledning att förtydliga eller förändra reglerna om hur växtlighet får växa, framförallt på småhusfastigheter.

Tillbaka till toppen