Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gör plats för barn och unga!

Regeringsuppdrag

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
97
ISBN (tryck):
978-91-7563-221-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-222-3
Rapport:
2015:8

Boverket tillsammans med Movium har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för att alla barn och unga har tillgång till en god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang.

Uppdraget har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Skolverket samt Sveriges kommuner och landsting.

Denna vägledning utgör slutrapporteringen av regeringsuppdraget och manus till den slutliga vägledningen som kommer i maj 2015.

Mer information

Mer information hittar du under "Relaterad information".

Tillbaka till toppen