Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Forsknings- och kunskapsläget

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
978-91-7563-291-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-292-6
Rapport:
2015:35

Det finns ett behov av att staten tar ledningen i arbetet med klimatpåverkan om takten på klimatarbetet inom byggsektorn ska öka. Erfarenheter från andra länder visar att det är en framgångsfaktor. Ett verktyg för att analysera klimatpåverkan är livscykelanalyser, LCA. Det är dock ett komplext verktyg som kräver särskild kunskap och data.

Viktiga förutsättningar för att öka användningen av LCA:

  • Öppet tillgängliga, billiga och lättanvända LCA-verktyg för byggsektorns aktörer.
  • Tillgång till öppen, relevant och korrekt data om olika byggprodukters respektive bygg- och driftsprocessers miljö- och klimatpåverkan.
  • Vägledning och information om LCA-verktyg och databaser samt exempel på arbetssätt och metoder.

Rapporten är Boverkets svar på "Uppdrag om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv" där Boverket haft i uppdrag att:

  • analysera forsknings- och kunskapsläget i Sverige och i ett antal andra i sammanhanget relevanta länder och vid behov föreslå områden som ytterligare behöver belysas eller fördjupas kring byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
  • utreda behov av och vilka typer av informationsinsatser och vägledningar som krävs gentemot byggsektorn och den kommunala planeringen

Boverkets svar på detta är uppdelat i tre delar:

  1. Forsknings- och kunskapsläget
  2. Områden som ytterligare behöver belysas
  3. Informationsinsatser och vägledningar
Tillbaka till toppen