Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boendesituationen för nyanlända

Slutrapport

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
116
ISBN (tryck):
978-91-7563-309-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-310-7
Rapport:
2015:40

Boverket har i denna slutrapportering av regeringsuppdraget "Nyanländas boendesituation" kartlagt och analyserat asylsökandes och nyanländas boendesituation i eget boende, samt handel med kontrakt och adresser. Rapporten överlämnades till regeringen den 3 november 2015.

De boendesociala konsekvenser som undersökts i denna rapport beskrivs som så pass allvarliga i storstadskommuner att det behövs förändringar av rätten till eget boende under asyltiden, men även av synen på statens möjligheter att initiera nya bostadslösningar som säkerställer att det byggs bostäder för hushåll och grupper med låga inkomster. Det är rapportens huvudsakliga slutsats.

Rapporten har även kartlagt möjlig handel med kontrakt och adresser i kommuner med hög bostadsbrist och trångboddhet. Att den otillåtna handeln växer bekräftas av myndigheter, kommuner, bostadsbolag såväl som nyanlända.

Tidigare delrapport av Nyanländas boendesituation

Den första delrapporten, som utgavs i mars 2015, innehåller en sammanställning över förslag på åtgärder som kan inledas tämligen omgående för att lösa bostadsbehovet för dem som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende på grund av brist på bostadsalternativ. Boverket lägger förslag på flera strategier som kan bidra till att kommunerna snabbt får fram bostäder. Första delrapporten hittar du under "Relaterad information".

Uppdraget

I regleringsbrevet för 2015 har Boverket fått i uppdrag att kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende. I kartläggningen ingår att redovisa bostadssociala aspekter och handel med kontrakt och adresser. Boendesituationen för barnfamiljer ska ges särskild uppmärksamhet. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder för hur tillgång och tillträde till bostäder kan hanteras givet det ökade antalet nyanlända.

Ladda ner rapportens bilagor:

Boendesituationen för nyanlända - bilagor

Tillbaka till toppen