Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samordna planeringen för bebyggelse och transporter

- en kunskapsöversikt

Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
145
ISBN (tryck):
978-91-7563-083-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-084-7
Rapport:
2013:33

En ny sammanhållen planeringsprocess för vägar och järnvägar infördes 1 januari 2013. Då introducerades nya och förändrade bestämmelser för samordning mellan planering och planläggning för transportinfrastruktur och kommunal planering och också om underlaget för den ekonomiska långtidsplaneringen för transportinfrastruktur.

Boverket har deltagit i Trafikverkets förberedelsearbete för de nya planeringsverktygen och har då sett behovet av att utifrån PBL-perspektivet tydliggöra hur de olika reglerna och planeringssystemen kan fungera tillsammans.

Syftet med denna rapport är att bidra till en bättre gemensam kunskapsbas och förståelse för samordning mellan systemen. Det är Boverkets förhoppning att kunskapsöversikten ska inspirera till, och underlätta, arbete med samordning i konkreta planeringsprojekt, samt att erfarenheter från dessa kan ge inspel till utveckling av metoderna.

Kunskapsöversikten är framtagen i samråd med representanter från Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tillbaka till toppen