Grundtips för golvvärme

isolering & fönster, golvmaterial, inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
10
ISBN (tryck):
91-7398-768-9

Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare golvvärme av komfortskäl. I den här skriften får du som funderar på att skaffa golvvärme veta mer om vilken betydelse isoleringen i husgrunden och inomhustemperaturen har för användningen av energi. I marknadsföringen framhålls ofta att du sparar energi eftersom du kan sänka inomhustemperaturen. Detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, i annat fall ökar energianvändningen och byggnadsdelar kan fuktskadas.

Sidansvarig: Publikationsservice