Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barnsäkra brunnar

en handbok från Boverket

Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
91-7147-575-3
Syftet med denna handbok är att informera om de risker som finns för barn vid brunnar och hur man kan eliminera dessa risker. Lagar och bestämmelser tas upp. Olika typer av brunnar och säkerhetsanordningar gås igenom, samt hur brunnens belägenhet och beskaffenhet påverkar säkerheten.
Tillbaka till toppen