Strålning från mobiltelesystem

en informationsbroschyr från sex myndigheter

Strålning från mobiltelesystem
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
10
ISBN (tryck):
10002019
Många människor har frågor om mobiltelefonsystemet; om strålningen från basstationerna och mobiltelefonerna och hur strålningen påverkar oss. Syftet med den här broschyren är att förmedla fakta och öka kunskapen kring dessa frågor. Den har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Post och Telestyrelsen, Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut.
Sidansvarig: Publikationsservice