Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-299-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-300-8
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Information om de vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus och om förebyggande åtgärder till den som ska bygga nytt hus.

Upplaga 6.

Sidansvarig: Publikationsservice