Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning allmännyttan 2020–2021

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
31
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
78-91-89581-38-8
Rapport:
2023:21

Boverket har i uppdrag att följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppföljningen visar bland annat att de privata hyresvärdarna har gått om de allmännyttiga bolagen när det gäller antalet lägenheter i flerbostadshus. 

Allmännyttan har ökat i antalet lägenheter, men de privata hyresvärdarna (aktiebolag och privatpersoner) har ökat ännu mer. Sedan 2019 har det privata ägandet gått om det allmännyttiga när det gäller antalet lägenheter i flerbostadshus.

Även om de allmännyttiga bostadsbolagen har producerat många nya bostäder fram till 2021 så har de även sålt ett stort antal. Det har gjort att ökningen av antalet allmännyttiga bostäder, totalt sett, har dämpats och därför inte kunnat hålla jämna steg med de privata fastighetsägarnas expansion. Bostadsrätterna är den ägarkategori som har ökat mest.

Boverket har i uppdrag att årligen följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden inklusive de förändrade förutsättningarna för bostadsaktiebolagen när det gäller konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet.

Denna rapport följer upp åren 2020 och 2021.

Tillbaka till toppen