På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Förslag på metod för uppföljning, indikatorer och dataunderlag

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-640-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-641-2
Rapport:
2019:12

Enligt Sveriges strategi för levande städer ska en majoritet av kommunerna senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Denna rapport utgör ett kunskaps- och diskussionsunderlag för det kommande arbetet med uppföljningen av etappmålet om ekosystemtjänster och stadsgrönska på nationell, regional och lokal nivå. Här ges förslag på hur rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön kan följas upp. Den ger också en översikt över aktuella globala och nationella målsättningar för ekosystemtjänster och befintliga indikatorer för uppföljning av dessa.

I "Relaterad information" hittar du en länk till vägledning om ekosystemtjänster.

Tillbaka till toppen