På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Förslag på metod för uppföljning, indikatorer och dataunderlag

Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön
Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
978-91-7563-640-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-641-2
Rapport:
2019:12

Enligt Sveriges strategi för levande städer ska en majoritet av kommunerna senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Denna rapport utgör ett kunskaps- och diskussionsunderlag för det kommande arbetet med uppföljningen av etappmålet om ekosystemtjänster och stadsgrönska på nationell, regional och lokal nivå. Här ges förslag på hur rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön kan följas upp. Den ger också en översikt över aktuella globala och nationella målsättningar för ekosystemtjänster och befintliga indikatorer för uppföljning av dessa.

I "Relaterad information" hittar du en länk till vägledning om ekosystemtjänster.

Tillbaka till toppen