På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
978-91-7563-201-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-202-5

Enkelt avhjälpta hinder som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger, eller i vissa fall, du som är verksamhetsutövare och hyr en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta.

  • Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kraven har funnits sedan 2001 och ställs i plan- och bygglagen.
  • Reglerna gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Reglerna är till för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda lokaler. En ökad tillgänglighet i miljön underlättar dessutom för alla som använder den.
  • I den här broschyren fokuserar vi på det som gäller i lokaler. Du får övergripande kunskap om reglerna för att komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal.

Reviderad broschyr

Detta är en revidering av broschyren "Enkelt avhjälpt i lokaler - dags att åtgärda!" som utkom 2012.

Tillbaka till toppen