Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkelt avhjälpt i lokaler

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
978-91-7563-201-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-202-5

Enkelt avhjälpta hinder som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger, eller i vissa fall, du som är verksamhetsutövare och hyr en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta.

  • Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kraven har funnits sedan 2001 och ställs i plan- och bygglagen.
  • Reglerna gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Reglerna är till för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda lokaler. En ökad tillgänglighet i miljön underlättar dessutom för alla som använder den.
  • I den här broschyren fokuserar vi på det som gäller i lokaler. Du får övergripande kunskap om reglerna för att komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal.

Reviderad broschyr

Detta är en revidering av broschyren "Enkelt avhjälpt i lokaler - dags att åtgärda!" som utkom 2012.

Tillbaka till toppen