Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

En introduktion till stöd för översiktlig planering

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-7563-694-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-695-2
Rapport:
2020:10

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, den byggda miljön och dess rumsliga strukturer även i framtiden.

För att lyfta dessa samband har Boverket initierat ett arbete med syftet att beskriva hur den digitala tekniken kan ge stöd för att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. I rapporten visas också exempel på risker som kan finnas med teknikutvecklingen. Målgruppen är i första hand översiktsplanerare och denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

Vår slutsats är att översiktsplaneringen behöver utvecklas för att bli mer proaktiv i förhållandet till teknikutvecklingen. Ett sätt kan vara att utgå från olika områdens plats-specifika förutsättningar och diskutera utmaningar och strategier där teknikutvecklingens möjligheter och risker vägs in. I rapporten ges exempel på hur ny teknik kan stärka, komplettera och överbrygga brister i den byggda miljön. Det kan exempelvis handla om nya kommunikationsmedel, nya sätt att stärka tillgången till service och mötesplatser och att nyttja resurser mer effektivt och hållbart.

Tillbaka till toppen