På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
166
ISBN (tryck):
978-91-7563-556-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-557-6
Rapport:
2018:17

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare samt lovplikten för byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Boverket ska även se över kraven på anmälan och genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärder som infördes den 2 juli 2014.

I uppdraget ingår också att utreda förutsättningar för att utöka byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen
från 25 till 30 kvadratmeter.

Uppdraget, i den del som avser altaner samt solcellspaneler och
solfångare utanpå byggnader, redovisade Boverket i oktober 2017. I
denna rapport slutredovisas övriga delar av uppdraget.

Boverket redovisar i rapporten en uppföljning och analys av de
lovbefriade åtgärder enligt 9 kap 4 a – 4 e § PBL som infördes den 2 juli
2014 (Attefallsåtgärder). Boverket redovisar också förslag om utökad
lovbefrielse för komplementbyggnader och ändringsåtgärder samt
förändringar av kraven på anmälan.

Vad händer nu?

Denna rapport innehåller ett flertal förslag på ändringar i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen, bland annat att under vissa förutsättningar utöka Attefallshusets högsta byggnadsarea från 25,0 till 30,0 kvadratmeter. Rapporten överlämnades till regeringen den 30 april 2018 vilken inlett en beredning genom ett remittera rapporten till kommuner och andra parter. Boverket har ingen ytterligare information om regeringens tidsplan för detta arbete.

Tillbaka till toppen