Boverkets byggregler och klimatanpassning

Boverkets byggregler och klimatanpassning
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-542-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-543-9
Rapport:
2018:10
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna rapport analyserar behovet av ändringar i Boverkets bygg- och konstruktionsregler, BBR och EKS, utifrån påverkan av eventuella kommande klimatförändringar. Rapporten kan användas som underlag i den externa översynen av Boverkets byggregler som pågår till december 2019.

Sidansvarig: Publikationsservice