Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lär känna din ort!

- metoder att analysera orter och stadsdelar

Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
114
ISBN (tryck):
91-7147-942-2
ISBN (PDF):
-
Sverige har 1 936 tätorter och städer. Men många gånger är våra bilder av dem rätt ofullständiga och kanske tidsmässigt föråldrade. Våra uppfattningar är inte heller gemensamma – vi har delvis olika bilder.
 
En dialog om den egna orten blir därför en oväntad upptäcktsfärd som kan leda till konkret utveckling av nyupptäckta möjligheter. Samtidigt kan befintliga kvaliteter ses med nya ögon och tas till vara. Men en förnyelse av synen på den egna orten kan naturligtvis vara en jobbig kamp mot gamla väl inridna käpphästar och den egna hemmablindheten. Så frågan är - vågar du utveckla din egen bild av orten?

Rapporten betonar vikten av att göra breda ortsanalyser av våra tätorter, mindre städer och i stadsdelar i större städer.
 
Rapporten ”Lär känna din ort!” är en vägledning om hur man kan göra en  ortsanalys. I rapporten presenterar vi olika metoder för en ortsanalys samt en spelplan, tänkt som ett hjälpmedel i processen.
 
Tillbaka till toppen