Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-283-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-284-1
Rapport:
2015:31

Kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad ökar. Boendelösningarna och hanteringen av dem bekostas av kommunerna. Det visar rapporten "Kommunernas kostnader för boendelösningar till personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden".

Boverket har fått i uppdrag att beräkna och analysera kommunernas kostnader för den sekundära bostadsmarknaden och kommunernas kostnader i övrigt för personer som inte har en egen bostad.
Boverkets beräkning av kommunernas kostnader för den sekundära bostadsmarknaden och för personer utan egen bostad visar bland annat:

  • Kommunernas boendelösningar för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden beräknas kosta 5,3 miljarder per år. Det motsvarar 240 000 kronor per person.
  • Den sekundära bostadsmarknaden beräknas kosta kommunerna 1,8 miljarder årligen. Det motsvarar 140 000 kronor per person.
  • De största kostnaderna är från boendelösningarna inom missbruks- och beroendevården: totalt 2,6 miljarder per år. Det motsvarar 550 000 kronor per person.

Resultaten här är baserade på kostnader för boendelösningar från Malmö och Socialstyrelsen.

Tillbaka till toppen