Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
326
ISBN (tryck):
978-91-7563-173-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-174-5
Rapport:
2014:29

Riksdagen har beslutat om lag om energimätning i byggnader (2014:267). Lagen innebär bland annat att byggherrar ska installera individuella mätare för att mäta värme, kyla och tappvarmvatten när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Boverket har fått i uppdrag att utreda och ange i vilka fall det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart att installeras individuella mätsystem vid uppförande och ombyggnad.

Slutsats

Utredningens slutsats är att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. Boverket föreslår därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.

Tillbaka till toppen