Dåligt fungerande bostadsmarknader

Dåligt fungerande bostadsmarknader
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86827-80-9
ISBN (PDF):
978-91-86827-81-6
Rapport:
2011:30
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I regleringsbrevet för budgetåret 2011 har Boverket ett återrapporteringskrav att i en särskild rapport redovisa konsekvenserna av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

Denna rapport har fokus på svart bostadsmarknad och bygger på litteraturstudier och sökningar på internetlänkar.

Sidansvarig: Publikationsservice