Boverkets konstruktionsregler - EKS 10

Boverkets konstruktionsregler - EKS 10
Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
162
ISBN (tryck):
978-91-7563-327-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-328-2
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Dokumentet består av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsregler (eurokoder), EKS.

Det innehåller ändringar till och med BFS 2015:6, som gäller från och med den 1 januari 2016.

Dokumentet har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen i Boverkets författningssamling, BFS 2011:10, omtryckt genom BFS 2015:6. I omtrycket är de senaste genomförda ändringarna redovisade i en ingress samt markerade med kantstreck.

För en närmare beskrivning om vad som har ändrats i BFS 2015:6 hänvisas till konsekvensutredningen av EKS 10. Den hittar du via länken i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice