På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av OFFrot-stödet

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-86342-74-6
ISBN (PDF):
978-91-86342-74-6

Boverket har under 2009 utvärderat det så kallade OFFrot-stödet, som avsåg investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Stödet infördes i maj 2005 och avslutades i december 2008, och syftade till att främja ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Utvärderingen är uppbyggd av fem delar, som redovisas i var sin delrapport. De fem delarna avser:

– stödets utfall och åtgärdernas effekter
– utvärdering av stödets betydelse för investeringarnas genomförande (stödets additionalitet),
– utvärdering av stödets handläggning
– utvärdering av solcellsinstallationer
– utvärdering av stödets kostnadseffektivitet, vilken har författats av Konjunkturinstitutet.

Denna huvudrapport kopplar ihop analyserna och slutsatserna i de fem delrapporterna. Utifrån dessa dras också lärdomar inför eventuella framtida ekonomiska bidrag.

Tillbaka till toppen