Får jag bygga

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-491-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-490-6

Behöver jag söka bygglov? I denna broschyr får du kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

Den här broschyren finns i en ny upplaga.

Här hittar du den senaste upplagan av "Får jag bygga" från 2018.

Sidansvarig: Publikationsservice