Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet i studentbostäder

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
64
ISBN (tryck):
978-91-7563-397-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-398-5

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda kosekvenserna av att ta bort tillgänglighetskraven som gäller för studentbostäder. I rapporten redovisas konsekvenserna vilka är både av positivt och negativt slag.

  • De positiva konsekvenserna går ofta att sätta en krona på, till exempel minskade produktionskostnader, eventuell lägre hyror.
  • De negativa konsekvenserna som till ex. diskriminering och utanförskap, är sådana att de normalt inte går att uttrycka i ekonomiska termer.

Boverket anser att de redan gjorda ändringarna i Boverkets byggregler, vad gäller bostadsutformningen, redan idag tillåter möjligheter till att bygga små studentbostäder om cirka 15,5 kvm. Att ytterligare minska arean genom att avskaffa tillgänglighetskraven för studentbostäder skulle få negativa följder för alla studenter. Främst för studenter med permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar och deras möjligheter till studier och socialt umgänge, men även studenter utan funktionsnedsättningar skulle påverkas negativt.

Tillbaka till toppen