Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader.

Remisstid

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 30 april 2024. Svaren bör lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 28/2022 (tidigare diarienummer 2747/2019). 

remiss@boverket.se

Frågor

Frågor om remissen skickas till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Inkomna remissvar kommer att publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång. 

Anvisningar

Anvisningar om hur synpunkter kan lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen