Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kakor (cookies) på Boverkets webbplats

På Boverkets webbplats använder vi kakor för olika tjänster, för att visa innehåll och för att samla in statistik.

Kakor som används på webbplatsen

Kakor på vår webbplats används till exempel för att vi ska kunna samla in statistik eller för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi delar in kakorna i tre grupper

  • nödvändiga kakor
  • funktionella kakor
  • kakor för statistik.

Nödvändiga kakor kan du som användare inte välja bort. Du kan själv välja om du samtycker till att vi lagrar funktionella kakor och kakor för statistik. Du kan ändra ditt val i efterhand.

Nödvändiga kakor

Vissa kakor är nödvändiga för att kunna använda vår webbplats. Dessa kakor kan du som användare inte välja bort. 

För att vi ska veta att du accepterat användningen av kakor används följande kakor

Namn: bovse_consent-cookie domän: boverket.se
Kakan kommer ihåg vilka typer av kakor du samtyckt till att vi får lagra. Kakan behövs för att kunna blockera de kakor du inte samtyckt till. Kakan sparas i ett år.

Namn: ASP.NET_Sessionid domän: boverket.se
Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att hålla reda på användarens session på servern. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

När du använder formulär används kakor

Namn:__epiXSRF domän: boverket.se
Kakan används när du skickar in något med ett formulär. Den finns till för att skydda användaren mot så kallad Cross-Site Request Forgery (CSRF). Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: __RequestVerificationToken domän: boverket.se.
Kakan innehåller en slumpmässig kod som hindrar förfalskning av formulär. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: .EPiForm_BID domän: boverket.se
Kakan sätts när du går in på en sida med ett formulär. Kakan sparar information när ett formulär använts och gör det möjligt att fortsätta på ett påbörjat formulär vid ett senare tillfälle. Kakan sparas i 90 dagar.

Namn: .EPiForm_VisitorIdentifier domän: boverket.se
Kakan sätts av webbplatsen och sparar information om vilken användare som svarat på ett formulär. Kakan sparas i 90 dagar.

När du söker stöd eller bidrag används kakor

Namn: SID domän: auth.boverket.se
Kakan innehåller en slumpmässig kod som används för att identifiera användarsessionen. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: VHNAME domän: auth.boverket.se
Kakan används för att spara en teknisk identifikator som behövs för kommunikationen med systemet. Kakan sparas i 30 dagar.

När du registrerar klimatdeklaration används kakor

Namn: abou.e-tjanster.klimat.boverket domän: e-tjanster.klimat.boverket.se
Kakan är en sessionskaka som är till för att lagra information om den aktiva inloggningen och sessionen den tillhör. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

När du beställer publikationer används kakor

Namn: I_support_cookies! domän: boverket.se.
Kakan innehåller ett värde som indikerar om kakor stödjs. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

När du använder Planenlighetsguiden används kakor

Namn: GuideChoicesList domän: boverket.se
Kakan används i guiden för att komma ihåg vilket val av åtgärd användaren gjorde i första steget i guiden. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: PlanAccordanceGuideCookie49830 domän: boverket.se
Kakan håller koll på de val användaren gör i guiden. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

När du använder lyssnafunktionen används dessa kakor

Namn: ri31s_X domän: boverket.se
När du gör inställningar i lyssna-tjänsten, sparas dessa i din webbläsare. De börjar på ri3i_s och kan ha olika namn. Alla dessa hanterar inställningar, som till exempel vilken röst du valt till uppläsningen. De tas bort när du stänger webbläsaren.

Funktionella kakor

Funktionella kakor är kakor som behövs för att kunna visa och använda innehåll från extern leverantör. Flera av dessa leverantörer ligger utanför vår kontroll. Om du inte samtycker till att vi sparar funktionella kakor på din dator kan du inte se inbäddad video.

Kakor för inbäddad video från Screen9/Quickchannel

Namn: screen9.uid
Används för att skilja mellan användare. Den här kakan tas aldrig bort.

Namn: s9player.volume
Används för att komma ihåg val av volym. Den här kakan tas aldrig bort.

Namn: s9player.muted
Används för att komma ihåg om ljudet ska vara avstängt. Den här kakan tas aldrig bort.

Namn: vjs-text-tracksettings
Används för att komma ihåg användarens val för textning. Den här kakan tas aldrig bort. 

Namn: s9-text-trackselectedlanguage
Används för att komma ihåg vilket språk användaren valt på textning. Den här kakan tas aldrig bort.

Kakor för statistik

Vissa kakor vill vi spara för att bland annat kunna se statistik över hur många besökare som besöker våra sidor. 

För statistikinsamling används följande kakor

Namn: nmstat domän: boverket.se
Kakan samlar in statistik om antal besök över tid på webbplatsen, hur länge ett besök varar, vilka sidor som besökts och vilken sida man som besökare kommer ifrån när man går in på webbplatsen. Ett slumpmässigt ID skapas för att samla statistik, inga personuppgifter samlas in. Kakan sparas i 1000 dagar.

Namn: AWSELBCORS domän: 7151.global.siteimproveanalytics.io
Kakan säkerställer att alla sidvisningar för samma besök (användarsession) skickas till samma slutpunkt. Detta gör det möjligt att bestämma sekvensen av en användares sidvisningar. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Enkätverktyget esMaker använder kakor

Namn: __AntiXsrfToken_esAnswer domän: esmaker.net
Kakan används för att skydda användaren mot så kallad Cross-Site Request Forgery (CSRF). Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: answer-[GUID] domän: esmaker.net.
Kakan används för att kontrollera att användare inte svarar på varandras svar, genom att skicka länkar till varandra. Kakan tas bort efter ett år.

Namn: esMakerInvite-[GUID] domän: esmaker.net.
Kakan används för att förhindra att användaren får upp samma fråga om att svara på en enkät flera gånger i följd. Kakan tas bort efter ett år.

Ändra ditt val av kakor

Om du ångrar dig i ditt val om vilka kakor vi får lagra hos dig, så kan du ändra dina val med knappen "Hantera kakor", på den här sidan. Tänk på att om du ändrar ditt val av kakor så försvinner inte kakor vi tidigare lagrat. För att ta bort dessa kan du behöva rensa kakor i din webbläsare. 

Vill du undvika kakor?

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas.

Länk till webbsida på Googles webbplats med information om hur du ställer in din webbläsare finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen