På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

PBL kunskapsbanken

Aktuellt

  Kille vid dator

  Under slutet av 2015 kommer PBL kunskapsbanken att användartestas. Dels via en webbenkät som fungerar som pop-up här på webbplatsen och dels via djupintervjuer.

  Klarälven. Foto:

  Boverket har tagit fram en vägledning för att ge stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med Hållbar utveckling i översiktsplaneringen.

  En person med lagboken

  Boverket berättar om och kommenterar nya intressanta domar under "Bevakning av rättsfall". De två senaste handlar om Att ändra garage till bostadsutrymme och Att förse ett befintligt skärmtak med väggar var inte tillbyggnad.

  ÖP modell

  Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Förslag till ÖP-modell.

  Bild på människor på tak

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev. I detta får du information om nyheter på PBL kunskapsbanken, PBL kompetens samt Boverkets webbseminarier. Anmäl dig till nyhetsbrevet

  Peka på plankarta

  Boverket har publicerat sidor om den nya detaljplaneprocessen löpande under våren. I juni 2015 publicerade de sista texterna. Processen för detaljplan.

  Bild på fasader

  Boverket arbetar med utbildningsinsatser för förtoendevalda politiker samt tjänstemän på kommun och länsstyrelse i regeringuppdraget "PBL kompetens". Introduktion i PBL för förtroendevalda politiker når du via denna länk.

  Människor i bygghjälm

  Boverket har tagit fram en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter. Guiden hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel. Här kan du ta del av guiden.

  flyktingsituationen 2015

  Boverket har öppnat en e-postadress där kommuner och länsstyrelser kan ställa frågor med anledning av  flyktingsituationen. Den 4 november sände Boverket ett webbseminarium om ämnet.   Ta del av Boverkets information samt frågor & svar om flyktingsituationen.