PBL kunskapsbanken

Gå direkt till:

Aktuellt

  Hav och stad i höstskrud

  Boverket har ett regeringsuppdrag som handlar om byggnadsnämndernas tillsyn. Syftet är att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. Vägledningen kommer att publiceras i slutet av 2014.

  Kulturmiljö

  Den 7 oktober  sände Boverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet ett webbseminarium om "En föränderlig PBL – kulturvärden, buller och enklare planprocesser". Du kan titta på seminariet i efterhand på Boverkets webbplats.

   

  Lagändringar 1 och 2 juli

  Den första och andra juli trädde nya förändringarna i plan- och bygglagen ikraft. Bland annat handlar det om fler tillåtna bygglovsbefriade åtgärder (som dock kräver anmälan).

  På sidan lagändringar den 1 och 2 juli finns en  sammanställning av vilka sidor på PBL kunskapsbanken som omfattas av ändringarna.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg