På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

PBL kunskapsbanken

Aktuellt

  Bild på människor på tak

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev. I detta får du information om nyheter på PBL kunskapsbanken, PBL kompetens samt Boverkets webbseminarier. Anmäl dig till nyhetsbrevet

  Människor i bygghjälm

  Boverket har tagit fram en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter. Guiden hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel. Här kan du ta del av guiden.

  Bild på fasader

  Boverket arbetar med utbildningsinsatser för förtoendevalda politiker samt tjänstemän på kommun och länsstyrelse i regeringuppdraget "PBL kompetens". Introduktion i PBL för förtroendevalda politiker når du via denna länk.

  Människor som tittar ut över landskapet

  Det råder en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas.

  En person med lagboken

  Boverket berättar om och kommenterar nya intressanta domar under "Bevakning av rättsfall". Senaste är  ett nytt rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om åtgärdsföreläggande.

  Vita flerbostadshus Fotograf: Hans Ekestang

  Boverket har tagit fram en vägledning om kraven vid ändring av byggnader, särskilt om tillämpningen av reglerna om ombyggnad. Syftet är att ge förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av reglerna. Ändring av byggnader.

  Lagändringar

  Den 1 och 2 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen. Bland annat handlar det om en förenklad planprocess och fler möjligheter att avvika från en detaljplan. Det gjordes också ändringar som handlar om buller både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. I plan- och byggförordningen gjordes några ändringar när det gäller anmälningsplikt och sanktionsavgifter. Det infördes också en ny lag om riktlinjer för markanvisningar.

  På sidan lagändringar den 1 och 2 januari finns en  sammanställning av vilka ändringar som skett.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg