PBL kunskapsbanken

Gå direkt till:

Aktuellt

  Människor i hjälm

  Boverket har tagit fram en vägledning om byggnadsnämndernas tillsyn. Syftet är att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. Tillsynsvägledning

  Lagändringar

  Den första och andra juli trädde nya förändringarna i plan- och bygglagen ikraft. Bland annat handlar det om fler tillåtna bygglovsbefriade åtgärder (som dock kräver anmälan).

  På sidan lagändringar den 1 och 2 juli finns en  sammanställning av vilka sidor på PBL kunskapsbanken som omfattas av ändringarna.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg