På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

PBL kunskapsbanken

Aktuellt

  En person med lagboken

  Boverket berättar om och kommenterar nya intressanta domar under "Bevakning av rättsfall". Senaste är  ett nytt rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om åtgärdsföreläggande.

  Vita flerbostadshus Fotograf: Hans Ekestang

  Boverket har tagit fram en vägledning om kraven vid ändring av byggnader, särskilt om tillämpningen av reglerna om ombyggnad. Syftet är att ge förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av reglerna. Ändring av byggnader.

  Människor i hjälm

  Boverket har tagit fram en vägledning om byggnadsnämndernas tillsyn. Syftet är att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. Tillsynsvägledning

  Boverket har tagit fram ett allmänt råd för planbestämmelser som börjar gälla 2 januari 2015.

  Boverket kommer därefter att börja publicera ny vägledning som överensstämmer med det allmänna rådet. Allmänt råd för planbestämmelser från 2 januari 2015.

  Peka på plankarta

  Den 1 januari 2015 träder ändringar i plan- och bygglagen i kraft som handlar om detaljplaneprocessen. Läs mer på sidan Processen för detaljplan lagändring 1 januari 2015.

  Lagändringar

  Den 1 och 2 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen. Bland annat handlar det om en förenklad planprocess och fler möjligheter att avvika från en detaljplan. Det gjordes också ändringar som handlar om buller både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. I plan- och byggförordningen gjordes några ändringar när det gäller anmälningsplikt och sanktionsavgifter. Det infördes också en ny lag om riktlinjer för markanvisningar.

  På sidan lagändringar den 1 och 2 januari finns en  sammanställning av vilka ändringar som skett.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg