På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

PBL kunskapsbanken

Aktuellt

  ÖP modell

  Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Förslag till ÖP-modell.

  Peka på plankarta

  Boverket har publicerat sidor om den nya detaljplaneprocessen löpande under våren. I juni 2015 publicerade de sista texterna. Processen för detaljplan.

  Bild på människor på tak

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev. I detta får du information om nyheter på PBL kunskapsbanken, PBL kompetens samt Boverkets webbseminarier. Anmäl dig till nyhetsbrevet

  Människor i bygghjälm

  Boverket har tagit fram en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter. Guiden hanterar de drygt 100 olika beräkningsgrundande formlerna som finns i plan- och byggförordningens nionde kapitel. Här kan du ta del av guiden.

  Bild på fasader

  Boverket arbetar med utbildningsinsatser för förtoendevalda politiker samt tjänstemän på kommun och länsstyrelse i regeringuppdraget "PBL kompetens". Introduktion i PBL för förtroendevalda politiker når du via denna länk.

  Människor som tittar ut över landskapet

  Det råder en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas.

  Vita flerbostadshus Fotograf: Hans Ekestang

  Boverket har tagit fram en vägledning om kraven vid ändring av byggnader, särskilt om tillämpningen av reglerna om ombyggnad. Syftet är att ge förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av reglerna. Ändring av byggnader.

  Nyheter i PBL kunskapsbanken

  Ett flertal nya texter och temadelar har publicerats på PBL kunskapsbanken i juni 2015. Det handlar om industribuller, dagvatten i detaljplan, barn och ungas utemiljöer i detaljplan, ÖP-modellen samt de krav som ställs på friyta vid förskola, skola, fritidshem eller liknande verksamhet vid bygglov. Under våren har det löpande publicerats sidor om detaljplaneprocessen från 1 januari 2015. I juni är samtliga sidor publicerade.

  På sidan nyheter på PBL kunskapsbanken finns en  sammanställning av vilka ändringar som skett.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg