Boverkets uppdrag

Här kan du läsa om vad Boverket gör och hur vi är organiserade. Du hittar även vårt regleringsbrev och vår instruktion liksom aktuella uppdrag utanför regleringsbrevet.

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

Vi arbetar bland annat med att:

  • Ta fram föreskrifter och vägledningar
  • Ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen
  • Administrera statliga stöd och bidrag
  • Utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde.

Att Boverket ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet, följa miljömålet God bebyggd miljö och vara aktiv i internationellt arbete inom sektorsområdet, är också exempel på uppgifter för Boverket som framgår av instruktionen.

Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej