Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Otydligheten i 13 kap. 16 § PBL har åtgärdats

  Den otydlighet som uppstod vid lagändringen den 1 juli 2017 gällande hur man ska räkna överklagandetid för förhandsbesked och bygglov åtgärdades i en lagändring som trädde i kraft den 21 april 2018.

 • Nyhet, Byggprodukter och motordrivna anordningar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om byggprodukter och motordrivna anordningar.

 • Nyhet, Ny vägledning om återbostadisering och bostadisering

  Har en bostadslägenhet under en tid använts som kontor, och man åter vill göra om den till bostad, så finns det ett stort utrymme att anpassa kraven. Boverkets vägledning i PBL kunskapsbanken om ändring av byggnader har nu kompletterats med en ny text om återbostadisering och bostadisering.

 • Nyhet, Länsstyrelsernas tillsyn - översvämning

  Boverket har publicerat en vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om länsstyrelsernas tillsyn avseende översvämningsrisker.

 • Nyhet, Kaminer och vedspisar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om de förändrade kraven för rumsvärmare som trädde i kraft 1 juli 2017.

 • Nyhet, Glas i byggnader

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om Glas i byggnader.

 • Nyhet, Inspirationsfilm om bostäder med tidsbegränsade bygglov

  Boverket har tagit fram en inspirationsfilm om bostäder med tidsbegränsade bygglov. I filmen ges bland annat svar på var dessa bostäder kan byggas och när kraven för tidsbegränsade bygglov för bostäder uppfylls.

 • Nyhet, Komplett vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bygglov för skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, fasta cisterner, vindkraftverk, murar och plank, transformatorstationer samt radio-,telemaster och torn.

 • Nyhet, Nytt 6 kapitel miljöbalken

  Reglerna om miljöbedömning finns i miljöbalkens 6 kapitel. 1 januari 2018 kommer ett nytt 6 kapitel börja gälla vilket kommer att innebära vissa förändringar för hanteringen av miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL.

 • Nyhet, Mer vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bygglov för anläggningar vad gäller småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, djurparker, nöjesparker samt skjutbanor.

Sidansvarig: Webbredaktionen