Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Glas i byggnader

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om Glas i byggnader.

 • Nyhet, Inspirationsfilm om bostäder med tidsbegränsade bygglov

  Boverket har tagit fram en inspirationsfilm om bostäder med tidsbegränsade bygglov. I filmen ges bland annat svar på var dessa bostäder kan byggas och när kraven för tidsbegränsade bygglov för bostäder uppfylls.

 • Nyhet, Komplett vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bygglov för skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, fasta cisterner, vindkraftverk, murar och plank, transformatorstationer samt radio-,telemaster och torn.

 • Nyhet, Nytt 6 kapitel miljöbalken

  Reglerna om miljöbedömning finns i miljöbalkens 6 kapitel. 1 januari 2018 kommer ett nytt 6 kapitel börja gälla vilket kommer att innebära vissa förändringar för hanteringen av miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL.

 • Nyhet, Mer vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bygglov för anläggningar vad gäller småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, djurparker, nöjesparker samt skjutbanor.

 • Nyhet, Kulturvärden i teori och praktik

  Boverket har uppdaterat sin vägledning om kulturvärden i PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Mer vägledning om bygglov för anläggningar

  Boverket har publicerat vägledning om bygglov för anläggningar vad gäller golfbanor, begravningsplatser, idrottsplatser samt tunnlar och bergrum.

 • Nyhet, PBL kompetensdagar 2017

  Med PBL Kompetensdagar vill Boverket ge alla som arbetar med PBL möjlighet att diskutera kompetensfrågor ur ett brett perspektiv.

 • Nyhet, Lista över tillstånd, dispenser och anmälan

  Om åtgärden som en lovansökan gäller också kräver dispens eller tillstånd från eller anmälan till en annan myndighet ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. Upplysningar om dispens, tillstånd eller anmälan ska bara lämnas om det är relevant för den aktuella åtgärden.

 • Nyhet, Väderskydd för kollektivtrafiken

  Det krävs bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Fristående väderskydd för kollektivtrafiken kan dock, under vissa förutsättningar, uppföras utan bygglov.

Sidansvarig: Webbredaktionen