Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Remisshantering nya föreskrifter om byggande

Granskad:
Nyhet

Remisstiden för Boverkets författningsförslag till nya föreskrifter om byggande har nu gått ut. Den 25/8 var sista dagen att lämna synpunkter. Nu börjar ett intensivt arbete för oss på Boverket med att granska samtliga synpunkter.

Ett urval av remissinstansernas synpunkter samt Boverkets ställningstagande kommer redovisas i konsekvensutredningar för respektive författning. Därefter sker en anmälan till EU och i samband med detta blir förslagen, och Boverkets hantering av remissynpunkterna, offentliga. Detta planeras att ske efter årsskiftet. Fram tills dess ger Boverket inga offentliga kommentarer på remissinstansernas synpunkter på föreskrifterna som har skickats in.

Boverket kommer fortsatt att se till att det finns god vägledning om de nya föreskrifterna om byggande. De kommer att finnas tillgängliga i samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2024, i vår digitala handbok PBL Kunskapsbanken på boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen