Regelsamling för byggande, BBR, 2015

Regelsamling för byggande, BBR, 2015
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
380
ISBN (tryck):
978-91-7563-253-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-254-4

Regelsamling för byggande, BBR, innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Regelsamlingen innehåller också övergripande läsanvisningar och sakregister till BBR.

Observera att denna regelsamling inte innehåller de senaste reglerna. För aktuella regler se länkar i "Relaterad information"

Sidansvarig: Publikationsservice