Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023

Svar på remissen lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 2478/2023. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss.

Övrigt

Läs mer om delprojektet på sidan Översyn av reglerna om bostäders lämplighet för sitt ändamål.

Översyn av reglerna om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Frågor om remissen skickas skickas in via e-post till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Inkomna remissvar publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång.

Remissvar
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen