Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 16 juni 2023

Svar på remissen lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 30/2022. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss.

Digitala remisseminarium

Läs mer om delprojektet på sidan Översyn av reglerna om säkerhet vid användning.

Översyn av reglerna om säkerhet vid användning

Remissvar

Samtliga inkomna remissvar är publicerade nedan.

Remissvar (154 st.)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen