Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över remiss Boverkets förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Remisstid

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 26 mars 2024. Svar bör lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 7334/2023.

remiss@boverket.se

Frågor

Frågor om remissen skickas till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Inkomna remissvar kommer att publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång. 

Anvisningar

Anvisningar om hur synpunkter kan lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen