Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan.

Remisstid

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 12 april 2024. Svaren bör lämnas via e-post till Boverket. Ange diarienummer 2789/2022. 

remiss@boverket.se

Frågor

Frågor om remissen skickas till Boverket.

remiss@boverket.se

Anvisningar

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss

Digitalt informationstillfälle

Den 7 februari 2024 kl. 13.15–14.45 och den 9 februari kl 10.00–11.30 håller Boverket ett digitalt informationstillfälle med möjlighet att ställa frågor om författningsförslaget. Möte är öppet för alla och ingen anmälan krävs.

Under informationstillfället som genomfördes den 7 februari slog vi i taket för antalet deltagare som kunde koppla upp sig på mötet. För att säkerställa att alla kan delta på informationsmötet den 9 februari har vi valt att uppdatera möteslänken och ber er att ansluta via länken nedan.

Anslut till Skype-mötet

Remissvar

Inkomna remissvar kommer att publiceras nedan. Remissvaren publiceras löpande och listan planeras vara komplett senast en månad efter remisstidens utgång.

 

Remissvar
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen