Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Granskad:

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 25 augusti 2023

Svar på remissen lämnas via e-post till Boverket.  Ange diarienummer 3295/2022. 

remiss@boverket.se

Anvisningar om hur synpunkterna bör lämnas finns på sidan Att svara på Boverkets remiss.

Att svara på Boverkets remiss.

Övrigt

Läs mer om delprojektet på sidan Översyn av reglerna om krav på tomter m.m.

Översyn av reglerna om krav på tomter m.m.

Frågor om remissen skickas in via e-post till Boverket.

remiss@boverket.se

Remissvar

Samtliga inkomna remissvar är publicerade nedan.

Remissvar (129 st.)
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen