Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

2022 års bostadsmarknadsanalyser

Granskad:

Ta del av 2022 års regionala bostadsmarknadsanalyser! Du hittar dem längst ner på denna sida.

Länsstyrelsen tar årligen fram en skriftlig rapport med analys av bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional analys av läget på bostadsmarknaden innehåller rapporten en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Rapporten redovisar även hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom de enskilda kommunerna i länet, med andra kommuner och regionalt. Rapporten lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Läs mer om hur detta är reglerat i "Relaterad information".

Boverket sammanfattar och analyserar samtliga länsstyrelsers bostadsmarknadsanalyser i en skriftlig rapport och lämnar denna till regeringen, vilket brukar ske i slutet av varje år.

Regionala bostadsmarknadsanalyser 2022 – En sammanställning av länsstyrelsernas rapporter

Nedan finns bostadsmarknadsanalyser för 2022 publicerade. Tillgänglighetsanpassade pdf:er saknas från Uppsala och Norrbotten (endast bilagan till analysen). Dessa kommer att publiceras inom kort. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen