Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Preliminär överenskommelse om EU-direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD)

Granskad:
Nyhet

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde den 7 december en preliminär politisk överenskommelse om direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD). Överenskommelsen i sin helhet är inte officiell än men de stora dragen redovisas i pressmeddelande på parternas webbplatser.  

Förslag på nollemissionsbyggnad senast år 2050

Det övergripande syftet med det omarbetade direktivet är att unionens hela byggnadsbestånd ska uppnå kraven för en nollemissionsbyggnad senast år 2050.

En av nyheterna jämfört med nu gällande EPBD-direktiv är att medlemsländerna ska se till att det genomförs energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet.

Godkännande och ikraftträdande

Den politiska överenskommelsen kommer att läggas fram för EU-ländernas företrädare i rådet och för parlamentet för godkännande. Direktivet måste sedan antas formellt av parlamentet och rådet innan det offentliggörs i EU:s officiella tidning och träder i kraft. Efter ikraftträdandet har medlemsländerna sedan normalt 18–24 månader på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen