Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vatten

Granskad:

Vatten avser såväl öppet hav som kustvatten, sjöar som vattendrag. Användningen Vatten anges för vattenområden som är lämpliga för olika användningar men där det inte är nödvändigt eller möjligt att avgöra den exakta platsen.

Istället har vattenområden med användningen Vatten övergripande planeringsöverväganden och generella riktlinjer som stöd för annan planering och beslut. Om olika ställningstaganden gäller för olika delar av Vatten bör användningen delas upp i mindre ytor.

För det vattenområde som är lämpligt för ett specifikt ändamål, till exempel Verksamheter, Natur och friluftsliv, Teknisk anläggning, Transportinfrastruktur, bör de andra användningarna användas.

För markområden kan ett mindre vattenområde ingå i de andra användningarna och behöver inte anges specifikt om det inte finns några särskilda ställningstaganden för det.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen