Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mark- och vattenanvändning

Granskad:

Mark- och vattenanvändning är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen. I mark- och vattenanvändningskartan ska grunddragen av den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen redovisas.

Användningarna läggs ut som ytor och för varje yta definieras en användning som sedan kan preciseras vid behov. Transportinfrastruktur kan dock läggas ut som linjeobjekt och överlagra andra användningar om det är lämpligare och till exempel ger en tydligare plankarta.

Hela kommunens yta ska omfattas av mark- och vattenanvändning och de olika användningarna kan användas för både markområden och för vattenområden. Användningen Natur och friluftsliv kan till exempel vara ett motionsområde med motionsspår, grillplatser etcetera inom ett markområde, men även badplats, fritidsfiske etcetera i ett vattenområde.

Kategorier för Mark- och vattenanvändning

Aspekten Mark- och vattenanvändning innehåller följande kategorier:

  • Mångfunktionell bebyggelse
  • Sammanhängande bostadsbebyggelse
  • Verksamheter och industri
  • Transportinfrastruktur
  • Teknisk anläggning
  • Areell näring
  • Grönområde och park
  • Natur och friluftsliv
  • Landsbygd
  • Vatten

Under relaterad information finns en sammanställning över vilka användningar i ÖP-modellen som är förenliga med planbestämmelserna enligt föreslagna föreskrifter för detaljplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen