Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Databas för ÖP-modell 2.1

Granskad:

Boverket har tagit fram en databasmodell som ska underlätta för er i kommunen att bygga upp och lagra er översiktsplan digitalt i enlighet med ÖP-modellen.

En databas innehåller en samling med information som är organiserad efter en specifik struktur. I en databas kan exempelvis all den information som ligger till grund för digitala kartor lagras och organiseras. Till varje geografiskt objekt i kartan kan ytterligare data anges i attributfälten i databasen för att precisera användningen och ange ställningstaganden mm.

Den databasmodell som Boverket tagit fram innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1 och bygger på de krav som plan- och bygglagen ställer på innehållet i en översiktsplan. Den är samtidigt helt öppen så att ni på kommunen själv kan lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är av intresse. Boverket kommer inte kunna uppdatera er databas när ni har hämtat den så när det sker förändringar kommer ni antingen få hämta en ny eller själva ansvara för uppdateringen.

Till databasmodellen finns en beskrivning av innehållet i respektive attributfält i databasen och en teknisk beskrivning. Dessa hittar ni tillsammans med databasen under Öppna data på Boverket.se, se länk under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen