Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Natur och friluftsliv

Granskad:

Natur och friluftsliv innefattar större sammanhängande områden där värden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster är prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet.

Områdena ska vara allmänt tillgängliga och kan innehålla övernattningsmöjlighet för det rörliga friluftslivet, skidspår, vandringsleder, motionsslingor mm. Områden kan ha olika karaktär och användning beroende på årstid.

Oftast sammanfaller flera av dessa värden men en precisering är möjlig i ställningstagandet.

I de fall kommunen avser inrätta naturreservat men ej genomfört reservatsbildningen kan detta anges under ställningstaganden för underkategorin naturområden.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier.

Underkategorier
 • Camping
  (För det rörliga friluftslivet)
 • Skidspår
 • Vandringsled
 • Motionsslinga
 • Paddlingsled
 • Skoterled
 • Badplats
 • Gästhamn
 • Naturområde
 • Annan användning
  Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen