Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verksamheter och industri

Granskad:

Användning Verksamheter och industri är områden för verksamheter som inte bör blandas med bostäder.

Verksamheterna i den här användningen är störande för omgivningen på något sätt och inte är förenliga med bostäder. Det kan till exempel vara verksamheterna som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum, sportarenor och annan verksamhet.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier. Begreppen är i huvudsak gemensamma med planbestämmelsekatalogen för detaljplan.

Underkategorier

Företagsområde
Samling av flera mindre verksamheter som sammantaget inte bedöms vara förenlig med andra användningar.

Besöksanläggning
Besöksanläggning som genererar stora trafikmängder som till exempel vattenland, djurpark och så vidare.

Transportintensiv verksamhet
Områden för externhandel, storpartihandel, logistikanläggningar och liknade.

Materialutvinning
Områden där det sker utvinning av naturmaterial, både för markområden och vattenområde, som till exempel gruvor, täkter med mera.

Omgivningspåverkande och tillståndspliktig verksamhet
Områden för verksamheter som påverkar omgivningen med buller, lukt, vibrationer etcetera. Kräver oftast tillstånd för att bedriva sin verksamhet

Ytkrävande anläggning/offentlig verksamhet
Områden för samhällsviktig verksamhet som länssjukhus, kriminalvårdsanstalt, räddningstjänst eller liknande.

Annan användning
Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen