På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inrättande av ett Råd för hållbara städer och utseende av de myndigheter som ingår i rådet

Granskad:

Det Råd för hållbara städer som regeringen inrättar ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Regeringen utser samtidigt myndighetschefer från nio myndigheter, bland annat Boverket, att vara ledamöter i rådet. Rådet ska vara ett viktigt forum för myndighetscheferna vid de myndigheter som ses som strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling.

Regeringen kommer dessutom att utse en landshövding som ska företräda länsstyrelserna, samt en respresentant som ska företräda kommunerna att ingå i rådet. Till rådet ska även ett nätverk av experter knytas. Uppdraget kommer att pågå till och med maj 2022. Slutredovisning av arbetet ska ske senast den 31 maj 2022 till regeringen (Miljö- och energidepartementet).

Boverket med flera får också i uppdrag att bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder sorn bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska ske inom ramen för myndigheternas verksamhetsområden och befintliga anslag.

Närmare om rådets uppgifter

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Ansvaret för att genomföra politiken för hållbar stadsutveckling ska publiceras på webbplatsen www.hallbarstad.se.

Rådet ska verka inom ramen för berörda myndigheters verksamhetsområden och inom befintliga anslagsramar.

Samtidigt som rådet inrättas beslutar regeringen om att upphäva det beslut om uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling (M2017/03236/Mm, 2017-12-18).

Boverkets uppdrag

Alla myndigheter som ingår i rådet ska redovisa vilka uppdrag och åtgärder som myndigheten har genomfört, eller har i uppdrag att genomföra. Boverket arbetar, eller har arbetat, med bland annat följande uppdrag varav flera har nära kopplingar till rådets arbete. Under 2019 kommer detta arbete att förtydligas närmare i den rapportering som ska skickas in till regeringskansliet den 1 mars 2019.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen