På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Granskad: 

Det är fortsatt ett litet antal detaljplaner som överprövas av länsstyrelsen inom ramen för statlig tillsyn. Det fortsatt vanligaste skälet till att länsstyrelsen väljer att överpröva och sedan upphäva en detaljplan är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Det är fortsatt få detaljplaner som överprövas av länsstyrelserna inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen, PBL. Under år 2019 har länsstyrelserna överprövat 24 detaljplaner. Det kan jämföras med att det under 2019 antogs totalt 1 270 detaljplaner i landet. Överprövning har skett i 11 av landets län.

Det fortsatt vanligaste skälet till att en detaljplan överprövas är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 18 av 24 av överprövningarna gällde detta skäl 2019.

4 av detaljplanerna har överprövats på grund av att ett riksintresse inte tillgodosetts. 3 detaljplaner har överprövats på grund av att strandskydd upphävts i strid med gällande bestämmelser och resterande 3 detaljplaner överprövades på grund av att en miljökvalitetsnorm inte följts.

Få detaljplaner upphävs efter överprövning

Under år 2019 har länsstyrelserna helt eller delvis upphävt 11 detaljplaner inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 11 § PBL. Upphävande har skett i 7 av landets län. Det vanligaste skälet till att en detaljplan upphävts efter överprövning under år 2019 är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 7 av 11 av detaljplanerna upphävdes med detta skäl som grund. De senaste åren har detta skäl varit det vanligaste.

2 av detaljplanerna upphävdes på grund av att ett riksintresse inte tillgodosetts. 2 detaljplaner upphävdes på grund av att strandskydd upphävts i strid med gällande bestämmelser. 2 detaljplaner upphävdes på grund av att miljökvalitetsnorm för vatten inte följts.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen