På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riktlinjer för markanvisning

Granskad: 

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. För varje år som går tar fler och fler kommuner fram riktlinjer. De flesta kommuner anser att riktlinjerna har lett till en tydligare markanvisningsprocess men även att kommunens krav i markanvisningarna tydliggörs. Många kommuner har även märkt att andelen tävlingar har ökat och direktanvisningarna minskat.

Svarsresultat

Totalt har 261 kommuner svarat på frågan om markanvisningar används i deras kommun. Av dessa säger 190 kommuner att de använder sig av markanvisning. Enligt 2 § lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är det endast de kommuner som använder sig av markanvisning som är skyldiga att ta fram riktlinjer. Av de 190 kommuner som säger sig använda markanvisning har 169 angett att de har tagit fram riktlinjer.

Andelen kommuner som inte följer lagen är konstant trots att antalet riktlinjer ökar

I årets undersökning har fler kommuner än tidigare angett att de använder markanvisningar. Även antalet kommuner som antagit riktlinjer har ökat.

Sett till andelen kommuner som är skyldiga att ta fram riktlinjer är laguppfyllelsen dock i princip densamma som för 2018, runt 86 procent. 14 procent av de kommuner som använder sig av markanvisningar uppger att de inte tagit fram sådana riktlinjer trots att de enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar är skyldiga till detta.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen