Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riktlinjer för markanvisning

Granskad:

Sedan 1 januari år 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. Antalet kommuner med antagna riktlinjer ökar för varje år. Andelen markanvisningar som görs utan stöd i riktlinjer är dock oförändrad.

Antalet markanvisningar har minskat

Av de totalt 266 kommuner som svarat på frågor om riktlinjer för markanvisningar har 218 angett att de under år 2022 har haft riktlinjer enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Det innebär en ökning från år 2021 då det var 208 kommuner som svarade att de hade antagit riktlinjer.

Under år 2022 är det 155 kommuner som gjort markanvisningar. Av dessa är det 9 kommuner som gjort markanvisningar utan antagna riktlinjer.

Antalet gjorda markanvisningar i landet har minskat från 724 stycken år 2021 till 520 stycken år 2022. Det innebär en minskning med 28 procent. Boverket har bara följt upp antalet markanvisningar under 3 år och kan ännu inte se någon trend utan kan bara konstatera att antalet under dessa 3 år har varierat stort.

Fortfarande har var tjugonde markanvisning inte stöd i riktlinjer

Under perioden som Boverket följt upp riktlinjer för markanvisningar har antalet kommuner som antagit sådana ökat för varje år. Enligt 2 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar är det endast de kommuner som använder sig av markanvisning som är skyldiga att ta fram riktlinjer. Årets uppföljning visar att andelen kommuner som varit skyldiga att ha riktlinjer under året och som inte uppfyller kravet i lagen har sänkts från 9 till 6 procent jämfört med föregående år. Antalet markanvisningar som gjorts utan riktlinjer uppgår dock, liksom flera år tillbaka, till 5 procent av det totala antalet gjorda markanvisningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen