På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik översiktsplanering

Granskad: 

Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om översiktsplanering har tillämpats under det gångna året.

Här redovisas en sammanställning av enkätsvaren om översiktsplanering gällande 2019. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelserna. Enkäterna behandlar både länsstyrelsernas och kommunernas arbete med översiktsplanering.

Osäkerheter i underlaget

För 2019 har alla 21 länsstyrelser besvarat alla kommunvisa enkäter, däremot förekommer att enskilda frågor har lämnats obesvarade. Boverket har under arbetet uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller bland annat länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Vi har även särskilt noterat att beslut om översiktsplanens aktualitet inte alltid rapporterats in.

Sammantaget gör det här att statistiken bör tolkas med viss försiktighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen