Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsbesked från länsstyrelsen

Granskad:

Det är fortsatt få kommuner som använder sig av möjligheten att begära planeringsbesked. Majoriteten av de planeringsbesked som lämnades av länsstyrelserna under år 2022 var negativa.

Fortsatt få planeringsbesked

Sedan 1 juli år 2017 finns möjligheten för kommunen att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett bindande besked där länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen för statlig tillsyn, enligt 11 kap. 10 § andra stycket i plan- och bygglagen. Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Planbesked

Det är fortsatt få kommuner som använder sig av möjligheten att begära planeringsbesked av länsstyrelsen. Enligt uppgift från landets 21 länsstyrelser har totalt 10 planeringsbesked lämnats under år 2022. Majoriteten av planeringsbeskeden var negativa, se tabell.

Planeringsbesked 2018 2019 2020 2021 2022
Antal positiva planeringsbesked 4 0 1 1 0
Antal positiva planeringsbesked med villkor 3 1 1 3 2
Antal negativa planeringsbesked 5 12 10 4 8
Totalt 12 13 12 8 10

Under år 2022 har planeringsbesked lämnats till 7 olika kommuner med en spridning i 6 av landets län. Kommuner som använt sig av möjligheten att begära planeringsbesked verkar mer benägna att använda det fler gånger.

Länsstyrelserna har under år 2022 haft ett särskilt uppdrag i sitt regleringsbrev att rapportera om tillämpningen av planeringsbesked. Läs mer om Boverkets sammanställning av rapporteringen under temat planeringsbesked.

Tema: Planeringsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen