På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planeringsbesked från länsstyrelsen

Det är fortsatt få kommuner som begär planeringsbesked av länsstyrelsen sedan möjligheten infördes 2017. Huvuddelen av de planeringsbesked som lämnades av länsstyrelserna under 2019 var negativa.

Sedan den 1 juli 2017 finns möjligheten för kommunen att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett bindande besked där länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § andra stycket i plan- och bygglagen. Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Planeringsbesked är främst avsedda att användas när det råder stor osäkerhet om förutsättningar för planeringen. En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, men lämpligen sker det tidigt i processen.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har det under 2019 lämnats totalt 13 planeringsbesked av länsstyrelserna. 12 av dem var negativa och 1 var positivt med villkor. Planeringsbeskeden gällde 10 olika kommuner med en spridning i landet. Under 2018 lämnades 12 planeringsbesked och under 2017 inga alls. Med tanke på att möjligheten att begära planeringsbesked endast har funnits en kortare tid är det svårt att ännu dra några slutsatser utifrån det begränsade antalet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej