Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöbedömning för detaljplan

Granskad:

Enligt uppgifter från länsstyrelserna är det en fortsatt låg andel antagna detaljplaner som har en tillhörande miljöbedömning. Andelen har legat stabilt mellan 3–6 procent under åren 2015–2022.

Fortsatt stabil andel miljöbedömningar

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Det finns två typer av miljöbedömningar, strategiska och specifika. Eftersom detaljplan är en plan som krävs enligt lag ska de genomgå en strategisk miljöbedömning om genomförandet av dem kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I vissa fall ska miljöbedömningen för detaljplanen även uppfylla vissa av kraven för specifika miljöbedömningar. Från år 2021 är länsstyrelsens uppgifter om miljöbedömning uppdelad på strategiska och specifika miljöbedömningar för detaljplan.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning gjorts för totalt 59 antagna detaljplaner under år 2022, varav 5 var specifika miljöbedömningar. Sett till att det totalt antagits 1 084 detaljplaner i landet under år 2022, är andelen detaljplaner med genomförda miljöbedömningar låg, endast 6 procent. Andelen antagna detaljplaner med genomförda miljöbedömningar har legat stabilt mellan 3–6 procent mellan åren 2015–2022, se tabell nedan.

De miljöbedömningar som genomfördes i samband med detaljplan under år 2022 gjordes i 43 olika kommuner och med en spridning i 18 av landets län.

År

Antal

miljöbedömningar

(varav specifika)

Antal

antagna

detaljplaner

Andel miljöbedömningar
2022 59 (5) 1084 5 procent
2021 75 (6) 1239 6 procent
2020 73 1393 5 procent
2019 41 1270 3 procent
2018 76 1553 5 procent
2017 67 1570 4 procent
2016 79 1610 5 procent
2015 67 1521 4 procent
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen